Menu

Info Til Forældre

Vejen Sportsforening er en breddeklub

Vi ønsker at profilere os som en breddeklub, hvor alle har mulighed for at have det sjovt med fodbolden, og hvor man kan udvikle sig – både som fodboldspiller og som menneske.

 Udvikling af talenter er også noget som vi ønsker at have aktier i. Men det sker ikke på bekostning ønsket om at være en breddeklub. Vi forsøger – i samarbejde med EfB – at spotte de rigtige spillere, som skal tilbydes mulighed for at udvikle sig på et højere plan, ved vores samarbejdsklub.

 Hver ungdomsårgang skal agere som én fælles årgang, og det er alle trænere/lederes ansvar at aktiviteter på og omkring holdet sker i henhold til målet om at være en breddeklub.

 Småt begyndende fra U8 og opad, følger vi DBU’s ”25-50-25” princip, hvor niveaudeling afstemmes til det enkelte træningspas, så der både trænes med spillere der har et højere og et lavere niveau, dog udføres ca. 50 % af øvelserne med spillere på samme niveau. Ambitionen er at alle spillere skal udfordres lige meget til træning.

Træningspassene skal således afstemmes til den niveaudeling, der vælges til træningen – dette stiller krav til træneren og tilrettelæggelsen af træningspassene.

Vejen Sportsforening og

forældreinvolvering

I Vejen Sportsforening spiller forældrene en meget vigtig rolle.

 For det første er foreningens grundsten en lang række frivillige, der skaber en stor værdi for det lokalsamfund vi agerer i. Vi skal alle medvirke til at skabe et fællesskab/kammeratskab om fodbolden, så alle har mulighed for at deltage uanset niveau og socialt grundlag. Det betyder, at det at betale kontingent til fodbold, ikke er det samme som betaling for pasning af børn. Alle medlemmer og forældre til medlemmer, er nødt til at hjælpe til, der hvor det er muligt, for at klubben kan have økonomi, til at kunne tilbyde alle spillerne de bedst mulige træningsfaciliteter, trænere, stævner mv. Her tænkes også på de store arrangementer som Stadium Cup og Bierfest.
 For det andet fungerer forældre som rollemodeller for deres børn. Derfor er det vigtigt, at forældre involverer sig aktivt i deres børns udvikling, herunder naturligvis til træning og til kamp. I klubben er der fokus på, at alle forældrene i klubbens miljø efterlever værdisæt/principper for forældre (se nedenfor). Forældre skal inddrages i træningen – eksempelvis ved at de møder op og støtter børnene, eller at de står for en ”træningsstation” ved træningen. Forældrene skal også være aktive ved kampe, hvor de kan inddrages som ”spilvejleder” (dommer), som værter for gæsteholdene, og som tilskuere der støtter hele holdet med en positiv, fairplay ånd.

 Forældrenes indsats er nødvendig for at løfte hele klubben!

Klubnyt 12. december kl. 12:41
Modstanderne til foråret er fundet Vejens to bedste seniorhold lægger ud på hjemmebane
Klubnyt
04. november kl. 17:10 Føring sat over styr
Klubnyt
28. oktober kl. 18:42 Sejr i vild dyst
Klubnyt
25. oktober kl. 21:34 Bestyrelsen er stadig ikke på plads
Klubnyt
22. oktober kl. 19:45 Oprykningen er sikret

Oversigt Klubben og Forældre

Nyheder fra DBU Jylland

Nyheder fra Bold.dk

Seneste nyheder

  • Klubnyt
    Modstanderne til foråret er fundet
  • Klubnyt
    Føring sat over styr
  • Klubnyt
    Sejr i vild dyst