Menu

Info Til Forældre

Vejen Sportsforening er en breddeklub

Vi ønsker at profilere os som en breddeklub, hvor alle har mulighed for at have det sjovt med fodbolden, og hvor man kan udvikle sig – både som fodboldspiller og som menneske.

 Udvikling af talenter er også noget som vi ønsker at have aktier i. Men det sker ikke på bekostning af ønsket om at være en breddeklub. Vi forsøger – i samarbejde med EfB – at spotte de rigtige spillere, som skal tilbydes mulighed for at udvikle sig på et højere plan, ved vores samarbejdsklub.

 Hver ungdomsårgang skal agere som én fælles årgang, og det er alle trænere/lederes ansvar at aktiviteter på og omkring holdet sker i henhold til målet om at være en breddeklub.

 Småt begyndende fra U8 og opad, følger vi DBU’s ”25-50-25” princip, hvor niveaudeling afstemmes til det enkelte træningspas, så der både trænes med spillere der har et højere og et lavere niveau, dog udføres ca. 50 % af øvelserne med spillere på samme niveau. Ambitionen er at alle spillere skal udfordres lige meget til træning.

Træningspassene skal således afstemmes til den niveaudeling, der vælges til træningen – dette stiller krav til træneren og tilrettelæggelsen af træningspassene.

Vejen Sportsforening og

forældreinvolvering

I Vejen Sportsforening spiller forældrene en meget vigtig rolle.

 For det første er foreningens grundsten en lang række frivillige, der skaber en stor værdi for det lokalsamfund vi agerer i. Vi skal alle medvirke til at skabe et fællesskab/kammeratskab om fodbolden, så alle har mulighed for at deltage uanset niveau og socialt grundlag. Det betyder, at det at betale kontingent til fodbold, ikke er det samme som betaling for pasning af børn. Alle medlemmer og forældre til medlemmer, er nødt til at hjælpe til, der hvor det er muligt, for at klubben kan have økonomi, til at kunne tilbyde alle spillerne de bedst mulige træningsfaciliteter, trænere, stævner mv. Her tænkes også på de store arrangementer som Stadium Cup og Bierfest.
 For det andet fungerer forældre som rollemodeller for deres børn. Derfor er det vigtigt, at forældre involverer sig aktivt i deres børns udvikling, herunder naturligvis til træning og til kamp. I klubben er der fokus på, at alle forældrene i klubbens miljø efterlever værdisæt/principper for forældre (se nedenfor). Forældre skal inddrages i træningen – eksempelvis ved at de møder op og støtter børnene, eller at de står for en ”træningsstation” ved træningen. Forældrene skal også være aktive ved kampe, hvor de kan inddrages som ”spilvejleder” (dommer), som værter for gæsteholdene, og som tilskuere der støtter hele holdet med en positiv, fairplay ånd.

 Forældrenes indsats er nødvendig for at løfte hele klubben!

;
;
Klubnyt 22. januar kl. 09:50
Fodboldens Corona regler pr 28/2
Klubnyt
02. januar kl. 14:21 Klar til at snøre støvlerne
Klubnyt
09. december kl. 20:24 Spændende nyt er i gang
Klubnyt
30. oktober kl. 17:40 150 kampe på førsteholdet
Klubnyt
27. oktober kl. 21:39 Jubel mod topholdet
;